Programlarımız

Özel Öğrenme Güçlüğü

Tunahan Özel Eğitim Merkezi'nde çok sayıda özel eğitim seansları, uzmanları tarafından düzenli olarak verilmektedir. Bu çalışmalarda veli-öğrenci-psikolog-öğretmen koordinasyonuna özellikle dikkat edilmektedir.

Günümüzde dünyada en yaygın kullanılan psikiyatrik tanı sınıflandırma sistemi olan DSM IV-TR’deki tanımlamasına göre öğrenme bozukluğu zekâsı normal ya da normalin üstünde olan bireylerin, standart testlere göre, yaşı, zekâ düzeyi ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda, okuma, matematik ve yazılı anlatım düzeyinin beklenenin önemli ölçüde altında olmasıyla tanısı konan bir bozukluktur. Temel olarak üç/dört tür özgül öğrenme güçlüğü vardır:

1. Okuma Bozukluğu (disleksi),
2. Yazılı Anlatım Bozukluğu (disgrafi)
3. Matematik Bozukluğu (diskalkuli)
4. Sözel Olmayan Öğrenme Bozukluğu


- Disleksisi olan çocuklar genellikle okulda başarısız, ama zekâları normal çocuklardır.
- Bu çocuklar p’yi d, d’yi b yazabilir, bir kelimeyi oluşturan harflerin sırasını hatırlayamayabilir, "çini"yi "için" diye okuyabilirler.
- Genellikle ödevlerini tahtadan alamazlar, kaybederler, kitaplarının yerini unuturlar,
- eşyalarını kaybederler, içinde bulundukları yılı, günü ve mevsimi karıştırabilirler.
- Bu çocuklar kalabalık sınıf ortamında daha zor öğrenirler.
- Bu çocuklar, bir cümle ya da fikrin ortasından başlayabilirler ya da bir cümlenin ortasında durabilirler.
- Kelimeleri yüksek sesle okurken harfleri ve heceleri atlayabilirler ya da ekleyebilirler

Dikkatini toplama, harf atlama, harf karıştırma, sesleri/heceleri birleştirememe, matematik problemlerinde ve günleri/ayları öğrenmede zorlanma, okumayı öğrenmekte güçlük çekme, sınıf ödevlerini bitirmeme, ayrıntıları hatırlayamama, vs. gibi sorunlar sık görülür. Özellikle derslere ve okula karşı tepkili davranışlar gözlemlenir (dalıp gitme, konsantrasyon eksikliği, okula gitmek istememe).

Özel öğrenme güçlüğü tanısının konulması için bir uzmana yönlenmeniz şarttır, çünkü bu çocukların özel eğitsel seanslara girmeleri gerekmektedir. Bu özel eğitim seanslarının temel amacı, çocuğun güçlü yönlerini kuvvetlendirerek ona destek olmaktır.

Kesinlikle zayıf yönlerine odaklanarak onu hayal kırıklığına uğratmamanız gerekiyor, çünkü bu çocukların çoğu özgüven sorunları ile savaşıyorlar. Bu yüzden fazla baskıcı eğitim bu çocukların motivasyonlarını kıracaktır. Motivasyonu sağlamak onları öğrenmeye istekli hale getirmek anlamına gelir.