Programlarımız

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar (YGB) ya da Otizm Spektrumu Bozukluklar (OSB) temel olarak;

• sosyal etkileşim,
• dil becerileri,
• sosyal iletişim ve
• soyut algıda,
• zihinselleştirme becerilerinde gelişme gecikmesi ya da tamamen gelişmeme olarak tanımlanabilir.
• Ek olarak; tekdüze, basmakalıp davranış, ilgi ve aktiviteler sık görülür.
• Tüm bu özellikler zekadan, zihinsel işlev kapasitesinden bağımsızdır, beynin belli bölgelerinin işlevlerinin farkından kaynaklanmaktadır.Sosyal etkileşim, dil becerileri, sosyal iletişim ve soyut algı, imajinasyon alanlarındaki kısıtlılık dışında; sıklıkla,

• ciddi öğrenme güçlükleri,
• günlük işlerde aynılıkta yoğun ısrar etme,
• hareket eden cisimlere aşırı ilgi,
• görsel uzaysal becerilerde ve sıralı bellekte yüksek işlevsellik,
• tekrarlayıcı, basmakalıp davranışlar,
• göz temasının az olması veya hiç olmaması,
• aşırı neşe, kızgınlık veya sıkıntı haricinde boş yüz ifadesi,
• diğer insanlar yokmuş gibi davranma,
• konuşulan kelimeleri tekrarlama (ekolali),
• mecaz kelimeleri, esprileri anlamakta güçlük,
• cümle kurarken bağlaçları, zamirleri (çünkü, ve; ben) yanlış kullanma,
• sesin şiddetini ayarlama sorunu (bağırarak, çok sessizce konuşma),
• kokulara veya tatlara veya bazı kumaşlara karşı duyarlılık, vb. belirtiler eşlik edebilir.